mersin escort
Advert sex video sex video sex video
Advert

Covid 19, Meslek Hastalığı Sayılsın

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra GÜZEL, Covid-19 Virüsünün Meslek Hastalığı Sayılmasına Dair TBMM’ye Kanun Teklifi verdi.

Covid 19, Meslek Hastalığı Sayılsın
Covid 19, Meslek Hastalığı Sayılsın Admin
Advert

Urfa Çağdaş/

TBMM’ye verdiği kanun teklifi ile ilgili bir açıklama yapan Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, şu ifadelere yer verdi;

“Covid-19 virüsünün sağlık emekçileri için meslek hastalığı sayılması için verilen mücadele,  uzun zamandır kamuoyunun gündemindedir. Ülkenin her yanında aralıksız olarak sağlık hizmeti sunan hekimler ve tüm sağlık emekçileri pandeminin zorlayıcı koşulları ve yoğun enfekte riski altında hizmet sunmaktadır. Bir yandan kapasiteyi aşan hasta yoğunluğu, diğer yandan yeterli kişisel koruyucu donanıma erişilememesi nedeniyle her geçen gün daha çok sağlık emekçisi  Covid-19 tanısı almakta ve yaşamlarını yitirmektedir.  Sağlık emekçileri açısından, hastalığın yapılan işle yakın bağı gözetilerek, Covid 19 virüsünün tüm sağlık emekçileri için  meslek hastalığı sayılması hususunda sağlık alanında faaliyet yürüten tüm emek ve meslek örgütleri görüş bildirmişlerdir.

Bizler de TBMM çatısı altında bulunan gerek Sağlık, Aile, Çalışma  ve Sosyal İşler Komisyonunda,  gerek Plan Bütçe Komisyonunda gerekse de Meclis Genel Kurulunda  Covid -19 virüsünün tüm sağlık  emekçilerini kapsayacak şekilde  meslek hastalığı sayılması hususunu defaatle gündeme getirdik.  Konuya ilişkin ilgili düzenlemelerin bir an evvel yapılması için de Meclis’e bir kanun teklifi sunduk.” Dedi.

Milletvekili Semra Güzel’in TBMM’ye verdiği anun Teklifi:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

 “Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur.

            Gereğini arz ederim. Semra GÜZEL - Diyarbakır Milletvekili

 GENEL GEREKÇE

İş kazası, işyerinde veya işten kaynaklanan ani bir olayın kişiye zarar vermesi; meslek hastalığı ise işe bağlı maruziyet sebebiyle çalışanda zaman içinde bir hastalığın ortaya çıkması olarak bilinmektedir. Çalışanların, çalışırken veya işten kaynaklı olarak yaralanması veya hastalanması iş kazası veya meslek hastalığı olarak kabul edilmektedir.

Mevzuatta ise meslek hastalığının tanımı 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 14’üncü maddesinin ilk fıkrasına göre; sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik hâlleri olarak ifade edilmiştir.

Ülkenin  her yanında aralıksız olarak sağlık hizmeti sunan hekimler ve tüm sağlık emekçileri pandeminin zorlayıcı koşulları ve yoğun enfekte riski altında hizmet sunmaktadır. Bir yandan kapasiteyi aşan hasta yoğunluğu, diğer yandan yeterli kişisel koruyucu donanıma erişilememesi nedeniyle her geçen gün daha çok sağlık emekçisi  Covid-19 tanısı almakta ve yaşamlarını yitirmektedir.

Sağlık alanında (hastane, aile sağlığı birimi, işyeri hekimliği birimi, laboratuvar vb.) çalışanlar, ancak riskli bir iş yaptıklarında (entübasyon, aspirasyon vb.) ya da riskli bir durumla karşılaştıklarında (maskesiz olan COVID-19 hastasıyla, maskesiz olarak 15 dakikadan fazla süre temas gibi) COVID-19 açısından yüksek riskli sayılmaktadır. Oysa sağlık çalışanları, ister hasta naklinde, ister birinci basamakta filiasyon çalışmalarında, aile hekimliği merkezlerinde hasta muayene ederken, ister hastanede hasta karşılama ve ayırma (triaj) alanlarında, ister test için sürüntü alma, ister laboratuvar analiz süreçlerinde, isterse salgın döneminde verilen eğitimlerde, fabrikalarda işçilerin peryodik muayenelerini gerçekleştirirken olsun; her an  virüs ile enfekte olma riski belirgin şekilde artan en önemli risk grubudur. 

Ani gelişen bir olaya ilişkin herhangi bir saptama olmasa da, sağlık emekçilerinin Covid-19 tanısı almaları durumunda, hastalığın yapılan işle yakın bağı gözetilerek, Covid 19 virüsünün tüm sağlık emekçileri için  meslek hastalığı sayılması hususunda sağlık alanında faaliyet yürüten tüm emek ve meslek örgütleri görüş bildirmişlerdir.  

 Bu nedenle kamu veya özel sağlık kuruluşlarında olması fark etmeksizin, sağlık emekçilerinin diğer mesleki maruziyetlerin yanı sıra, Covid 19 tanısı alması durumunda da hastalığın iş kazası veya meslek hastalığı olarak değerlendirilmesi gerektiği açık ve nettir. Bu kapsamda ilgili kanunda yapılacak değişiklik ile sağlık emekçilerinde görülen COVID-19 hastalığının meslek hastalığı olarak kaydedilme/kabul edilmeli, tüm sağlık giderlerinin %100 karşılanmalı, hiçbir katkı payının alınmaması ve geçici ya da kalıcı işgöremezlik durumunda tazminata hak kazanmalıp, geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmelidir. Vefat durumunda ise, hak sahiplerine gelir bağlanmalıdır.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1- Yapılan değişiklikle COVİD-19 nedeniyle salgın hastalığa maruz kalan sağlık emekçilerinin haklarının güvence altına alınması amaçlanmıştır.

Mad­de 2- Yü­rür­lük mad­de­si­dir.

Mad­de 3- Yü­rüt­me mad­de­si­dir.

urfa çağdaş şanlıurfa hdp semra güzel covid 19 meslek hastalığı filyasyon salgın hastalık sağlık personeli
Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Evlenme ve Boşanma İstatistikleri Şanlıurfa 2. sırada
Evlenme ve Boşanma İstatistikleri Şanlıurfa 2. sırada
TÜİK, Yurt içinde 17 milyon kişi seyahate çıktı
TÜİK, Yurt içinde 17 milyon kişi seyahate çıktı

escort denizli https://www.samcityfilo.com https://www.punasymu.com alsancak escort buca escort bornova escort izmir rus escort izmir escort antalya escort denizli escort escort antalya escort izmir izmir escort bayanlar antalya rus escort antalya escort bayanlar