mersin escort
Advert
Advert

Şanlıurfa Gençliği Çalıştayı Sonuç Raporu

Şanlıurfa Valiliğinin himayelerinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün desteğiyle, Genç Nesillerimiz Derneğimim gerçekleştirmiş olduğu toplantıda, Şanlıurfa gençliğinin bugünkü durumu analiz edilmeye çalışıldı.

Şanlıurfa Gençliği Çalıştayı Sonuç Raporu
Şanlıurfa Gençliği Çalıştayı Sonuç Raporu Admin
Bu içerik 514 kez okundu.
Advert

GAP Araştırmalar ve Eğitim Merkezi’nde (GAPTAEM), Genç kuşağı ilgilendiren tüm kurumların ilgiyle iştirak ettiği, Şanlıurfa gençliğinin sorunları ve çözüm önerileri konulu çalıştay yoğun fikir alışverişi çerçevesinde yapıldı.

Çalıştaya katılan toplam 50 kişi arasında İşkur, Tarım ve Orman, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor il müdürleri de vardı. 22. Dönem Mardin Milletvekili Nihat ERİ Genç Nesillerimiz Derneği dernek görevi kapsamında çalıştaya katıldı. Vali Yardımcısı ve Haliliye Kaymakamı Metin ESEN, Valiliği temsilen katıldı.

Konuşmalarda öne çıkan başlıklar şu şekilde idi:

Her ilçede gençlik merkezleri kurulması

Sporda geri olan Urfa gençliğinin spora yönlendirilmesi

İşsizlik oranının yüksek olması

Tarım işçiliğinin eğitimi olumsuz etkilemesi

Suriyelilerin Urfa gençliği için işgücü azalmasında rol oynaması

Madde bağımlılığının yüksek düzeyde olması

Meslek edindirmelerin ve mesleki kültürün geliştirilmesi

Öğrenciler arasında okul terk çok fazla olması

Çocuklarda ve gençlerde öğrenilmiş çaresizlik var olması

Akraba evliliği ve çok eşlilik fazla olması

Gençlerle ilgili kurumların ortak eylem planı yapmakta zorlanması

Yaklaşık 2 milyon olan il nüfusunun %60’ı 0-24 yaş aralığında bulunması

Şanlıurfa, Güneydoğum Derneğinin, mağara besiciliği, tarım, göçerler, kırsal kesim, siyaset, GAP gibi birçok dalda en az 20-25 civarı panel, sempozyum, çalıştay türü çalışmayı bizzat orada yaptığı büyük ve sorunları yoğun bir ildir.

7 Şubat 2020 günü Genç Nesillerimiz Derneği Urfa’nın genç nesillerinin sorunlarını irdelemek üzere bit toplantı düzenledi. Derneğin yapmak istediği şudur; illerde gençliğin görünürlüğünü, ne durumda olduğunu, sorunlarını, çözüm önerilerini konuşup bir rapor hazırlayarak ilgili makamlarla paylaşmak. Bu çalıştayları diğer illerde de yaparak, kamuoyuna, bir Türkiye gençlik raporu sunabilmek. Yapabildiği ölçüde, imkân tanındığı oranda bunu yapmaya çalışıyor.

Urfa çalıştayında öne çıkan ana başlıkları yukarıda özet olarak yer alıyor. Önce eğitim durumuna bakmak gerekir. Milli Eğitim yetkililerinin verdiği bilgilere göre;

Şanlıurfa’da 683 bin öğrenci mevcut. Bu sayı 50 ilin nüfusundan daha fazla. Mevsimlik işçi statüsünde 15.000 öğrenci bulunmakta olup bu öğrenciler 70’e yakın il’e gidiyor. Milli Eğitim Bakanlığının oluşturduğu veri tabanı sayesinde gittikleri illerde eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedirler. Ancak sık yer değiştirdiklerinden dolayı sıkıntılar yaşanıyor. Bu durumdaki 15 bin öğrenciden 6 bini okutulabiliyor. 2019 Eylül-Aralık döneminde, Urfa’nın 13 ilçesinde 1150 rehber öğretmene, bağımlılık ve motivasyonel görüşme panelleri düzenlendi. Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeşilay Şanlıurfa şubesi işbirliği ile şu ana kadar 6000 öğrenciye bağımlılık eğitimleri düzenlendi, 18.000 veliye de bu eğitimler verildi.

Kadınların sosyal güvencesi düşük. Akraba evliliği ve çok eşlilik yaygın. Genç nüfus arasında madde bağımlılığının fazla olduğu söylenebilir. Harran Üniversitesi’nde 28 bin öğrenci var. Üniversite gençliği arasında kesin olmayan verilere göre bağımlılık %2,4.

Urfa’da KOSGEB için meslek edinme sıkıntısı bulunmakta. Kamu kaynaklarının düzenli kullanılması yönünden meslek edindirme önemli. Havacılık okulu kurulabilir. İş edindirme aşamasında işyeri açma rant haline gelmiş bulunuyor. Tarımda ilk 3 ilin içinde yer alan ilde kadın çiftçilere dönük projeler yürütülmekte. Tarım Müdürlüğü bünyesindeki Tarım Spor Derneği aracılığıyla dezavantajlı kesimlerden toplanan gençlere spor imkânı sunulmakta.

2019 İŞKUR verilerine göre ildeki işsizlik durumları; 15-19 yaş arası %19,7; 20-24 yaş arası %27; 25-34 yaş arası %20,5 olarak gözükmektedir. İŞKUR yetkililerinin verdiği bilgilere göre, 13 bin kişiye meslek edindirme kursları ve işbaşı eğitim programları uygulandı, bunların yarıdan fazlası ağırlıklı olarak tekstil fabrikalarında istihdam edildi. İşsizliğin azaltılabilmesi için 2020 yılında 1 ve 2. Organize Sanayi Bölgesinde, yapımı devam eden 13 ayakkabı fabrikası açılacak. Bu fabrikalara 18-35 yaş arası gençlerin istihdam edilmesi planlanmaktadır. Ayrıca tekstil alanındaki yatırımlar da desteklenmektedir. Bu çalışmalar Şanlıurfa Valiliğinin destekleriyle devam etmektedir. Suriyelilere de dil kursları verilmiştir.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü adına katılan görevliler, gençlere dönük geniş kapsamlı programlar yürüttüklerini, geziler, eğitimler, sosyal sorumluluk eğitimleri verdiklerini, Milli Eğitim ve Gençlik merkezlerinde çalışmalar yaptıklarını belirttiler. İlde Sporcu Eğitim Merkezine (SEM) ihtiyaç olduğu da vurgulandı ve şöyle denildi; “Spor başarısı anlamında şehrimiz oldukça geride kalmış olmakla birlikte, gençlerimizde öğrenilmiş çaresizlik de özellikle dezavantajlı çocuklarımızda açıkça gözlemlenmektedir. Herhangi bir başarı elde edemeyeceklerine dair inançları bu tür sporcu merkezlerinin de eksikliğiyle katlanmakta, bir alandaki olası başarısızlık algıları başka alanlara da genellenmekte, travmaları başka travmalarla perçinlenmektedir”.

Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) ; bir veya birden fazla spor branşının yatılı ve/veya gündüzlü statüde eğitimin yapıldığı sporcu eğitim merkezini tanımlamaktadır.

Bilgi paylaşımları esnasında önemli bir noktaya dikkat çekildi, Şanlıurfalı gençler Şanlıurfa’yı sevmiyorlar dendi. Çok önemli bir konu. Bu başlıkta sosyal içerikli araştırmalar yapılabilir. Şanlıurfa kırsal kültürün hakim olduğu, GAP’la birlikte değişimi gören ama bu değişimden yavaş yavaş etkilenen bir kent olarak düşünülürse, gençleri kırsal kültürle modern yaşam arasında sıkışmış denilebilir. Şanlıurfa dışını gören, tanıyan gençlerin kendi illerinde değişim istedikleri belirtilen toplantıda, bu konuyu dikkat çeken detaylardan birisi olarak ele almak ve üzerinde düşünmek gerekir. GAP’ın olumlu yönleri Urfa’ya yansıdığı zaman, 2000’li yılların başlarıydı, gazetelerde GAPO Gençliği başlığıyla yazılar çıkmıştı O yazılarda Urfa gençliğinin batıya dönük bir imaj çizdiği anlatılıyordu.

Urfa’da tüm problemlerin eğitim ve ekonomik kökenli olduğu belirtilen konuşmalarda özellikle madde bağımlılığı ile mücadelede teorik değil, sahada madde bağımlıları ile bire bir ilgilenerek çalışmalar yapılması gerektiği önerildi. Madde bağımlılığı ile mücadelede önemli adımlardan birisi olan tedavi merkezi AMATEM temelinin atıldığı, yakın zamanda biteceği ve hizmete gireceği belirtildi. Madde bağımlılığı konusunda Valilik tarafından yapılan projeler ve çalışmalarla mücadeleye devam edilmektedir.

Urfa’da doğum oranı yüksek. Halk sağlığı birimlerinin birinci önceliği komple sağlığı korumak olduğu için lise ve ortaokullarda, sağlık birimlerince sosyal çalışmalar yapılmaktadır.

Gençleri tanımıyoruz.

Gençlere yönelik sosyal alanlar olmalı, örneğin gençlere yönelik bir sokak vs. gibi.

İş edindirme ve meslek kazandırma kurslarında katılımcılara verilen sertifika sayısı neredeyse şehir nüfusunu aşmış durumda.

Şanlıurfa ili 2.073.614 nüfusu (2020, TÜİK) ile Türkiye’nin 8.ci büyük ili olup sosyo-ekonomik göstergelerde 81 il arasında son sıralarda yer almaktadır. Gençlere ve çocuklara yönelik şu öneriler önem arz etmektedir: Kentsel altyapıların çocuk ve gençlere hitap edecek şekilde dönüştürülmesi ve işlevlendirilmesi. Çocuk ve gençlerin yaratıcılık, yenilikçilik ve girişimcilik alanlarındaki kabiliyetlerinin artırılması. Fırsat eşitsizliğini azaltmaya yönelik hizmet verecek sportif, sanatsal, teknolojik ve kültürel donatı ve olanakların artırılması. Nüfusunun %60’nın 25 yaş altı olan Şanlıurfa’da Devlet Tiyatrosunun kurulması. Gençlerin girişimciliğini kolaylaştıracak sektörel İŞGEM’lerin hayata geçirilmesi (Sera İŞGEMİ, Turizm İŞGEMİ).

Müftülük adına yapılan konuşmalarda personelin büyük kısmı kırsalda görevlendirildiği için merkezde eleman yetersizliğinden söz edildi. Aile danışmanlık ve rehberlik bürolarında halkı aydınlatıcı çalışmalar yapıldığını, medrese gençliğinin göz ardı edilmemesi gerektiği belirtildi.

Şanlıurfa olumlu ve olumsuz birçok yönden, iller arasında ilklerde yer alan önemli bir ilimiz. Nüfusunun yarıdan fazlasını 25 yaşın altındaki gruplar oluşturduğu için gençlere ve gençliğe dair sorunları da çok fazla. Bu çalıştayda da gördüğümüz gibi iyileştirilmesi gerekli detaylarda birçok konu mevcut. İyi niyeti, halk adamlığı, iyi bir devlet adamlığı vasıflarına sahip Vali Sayın Abdullah Erin, söz konusu detaylardaki iyileştirme çalışmalarını orada devlet adına yapmaya, yaptırmaya, takipçi olmaya çalışıyor. Ancak kendisinin sivil toplum, sivil bireyler ve her kesim tarafından daha çok desteklenmesi gerekmektedir. Zira Urfa kendi sorunlarının üzerine bir de Suriyeliler sorununu, sorunlarını eklemiş bulunuyor. Bugün nereden baksanız 5-6 yüz bin Suriyeli mevcut bu kentte. Ve Urfa Valiliğinin sorumluluğuna, sınır ötesinde Suriye de dahil olmuş bulunuyor. Bir de bu şehirden memleketlerine gönderilen şehitlerimiz tüm sorunların ağır bedelinden daha ağır geliyor kesinlikle.

***

Şanlıurfalı gençlerimizin tüm sorunlarının çözümü yönünde hep birlikte çaba sarf etmek umuduyla çalışmada emeği geçen herkese ve Şanlıurfa Valiliğine teşekkürlerimiz ve saygılarımızla.

 Duygu Sucuka, Genç Nesillerimiz Derneği Başkanı

urfa çağdaş şanlıurfa genç nesiller çalıştay gençlik durumu işsizlik tarım işçiliği
Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip il oldu
Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip il oldu
TUİK İstihdam oranını açıkladı
TUİK İstihdam oranını açıkladı

escort denizli https://www.samcityfilo.com https://www.punasymu.com alsancak escort buca escort bornova escort izmir rus escort izmir escort antalya escort denizli escort escort antalya escort izmir izmir escort bayanlar antalya rus escort antalya escort bayanlar